Välkommen till Väte Sockenförening

Vi disponerar två egna mötesplatser: Bygdegården och Idrottsänget med dess stuga.
OBS. Bygdegården är inte längre bokningsbar.
Medlemmar har förmåner och rabatter t.ex. reducerat pris vid hyra av lokalen i änget.