Välkommen till Väte Sockenförening

Vi disponerar två egna mötesplatser: Bygdegården och Idrottsänget med dess stuga.
Medlemmar har förmåner och rabatter t.ex. reducerat pris vid hyra av den praktiska lokalen/köket i Bygdegården.